טומדס

כניסה למערכת הניהול

Quote

רוב המכשולים שלנו היו נעלמים מעצמם
אילו במקום להתכופף בפניהם היינו מחליטים ללכת דרכם

~ אוריסון סווט מארדן, 1850-1924 ~
Next