טומדס

כניסה למערכת הניהול

Quote

חשיבות האדם לא נמדדת במה שהוא משיג,
אלא במה שהוא שואף להשיג

~ חליל ג'ובראן ~
Next